สินเชื่อฉุกเฉิน...พิโกไฟแนนซ์
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง ทะเบียนเลขที่ 0105560147850

image

เป็นสินเชื่อถูกต้องตามกฏหมาย
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง
ให้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน
ผ่อนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี แบบตัดต้นตัดดอก ชำระแบบโปะได้
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

“ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน ทำงานหรือพักอาศัยในเขตกทม. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน กำลังช็อตเงิน และต้องการเงินกู้สักก้อน...แบบไวๆ”

รีบสมัครด่วน

คำแนะนำ : เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคำขอกู้ของคุณ
โปรดเตรียมทั้งเอกสาร 6 รายการ และถ่ายภาพเก็บไว้ในมือถือของคุณก่อน

image
  1. รายงานประวัติทางการเงิน (เครดิตบูโร) ที่ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินหรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน
  2. บัตรประชาชน
  3. ทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้กู้)
  4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (เดือนล่าสุด)
  5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (สมุดบัญชีที่เงินเดือนเข้า)
  6. หน้าสมุดบัญชีที่แสดงชื่อและหมายเลขบัญชี